نیایش ها

به خشنودی اهورامزدا و با درود بر روان و فروهر همه زنان و مردان نیک و پارسای گیتی

به تازگی دفتری به چاپ رسانده ام، با همیاری مهربانانه ی بنیاد رستم گیو، و با فرنام ”گلچینی از مانتراها”. درونمایه ی این دفتر گلچینی است از مانتراها (اندیشه برانگیزان) و یا نیایشهایی که از دل دین و آیین بهی بر آمده است. این مانتراها هم برای کسانی است که می خواهند به کوتاهی و گویایی، پیام آیین بهی را، به زبان نیایشی و بنیادین دریابند و هم برای آرامش یافتن و نیرورسانی است به اندیشه و روان و همچنین نزدیکی بیشتر با روان جهان و همه زندگان و باشندگان آن (گئوش اوروان). ویژگی این دفتر آن است که کوشیده شده است هم برای خواننده ی پارسی زبان باشد و هم انگلیسی زبان.

 

شاید برآمد کار کوچک و فشرده باشد اما آگاهان می توانند بگمانند که چه اندازه کار، اندیشه، نیرو، تجربه و زمان به کار رفته است تا گزینش ها شایسته، پیام دار و فراگیر باشند. هم خوانی و هماهنگی برگردان مانتراها به دو زبان، که هم تا جای شدنی پیام را به درستی برسانند و هم با هم بخوانند، چالش دیگر کار بوده و هست. از چالش های تکنیکی نوشتار الکترونیکی به دو زبان و هماهنگی با چاپگران و و و دیگر نگو که خود داستانی است! و تازه پس از همه ی اینها کار آنچنان که ایده آل باشد نیست و در چاپهای آینده بهتر نیز خواهد شد.

به هر روی در راه دین و آیین بهی و فرهنگ پربار و هزاران ساله ی نیاکان و ایران زمین همه ی مهربانان، شیفتگان و گسترندگان آن باید بکوشیم تا هم خود بار و بر گیریم و هم گیتی را زنده نگاه داریم و نو به نو گردانیم زیرا که زندگی ما و نوجوانی همیشگی ما در گرو آن و به آن پیوسته است.

 

در هم اندیشگی با بنیاد گیو بر آن بودیم و هستیم تا نخست دفترها را به دست انجمن های موجود در جای جای گیتی برسانیم تا آنها به دست هموندان خود برسانند. اما پس از تلاش های نخستین دریافته ام که این بسنده نیست زیرا که هستند بسیاری که در پیوند با انجمن ها نیستند و یا در بسیاری جاها انجمنی نیست و پراکندگی هم زیاد است. از این رو بر آن شدم تا از راه رسانه ها نیز این آگاهی را به همگان برسانم تا اگر انجمنی هنوز آگاهی ندارد و یا بهدینان و دیگر دوستدارانی که دسترسی به انجمن ها ندارند نیز بتوانند آن را تهیه کنند

 

امیدوارم که نیازی به یادآوری نباشد که برای فراهم آوری، چاپ و پخش این دفترها هزینه های زیادی شده است که باید بتواند بازگردد تا کارهای بیشتری انجام گیرد. بهای هر دفتر از سوی بنیاد گیو ۱۰ دلار آمریکا گذاشته شده است. هزینه پست کردن و همچنین دیگر هزینه هایی که هر گونه داد و ستد از راه دور در بر دارد نیز درون این بها می باشد

 

از آنجا که هدف، رسیدن این دفتر و درونمایه آن به دست شماست فایل آن را از این راه در دسترس می گذارم تا بهره ببرید ولی اگر می خواهید که این دفتر، که در اندازه ی جیبی فراهم آمده و از کیفیت بالایی برخوردار است را آماده دریافت کنید می توانید آن را خریداری کنید.

برای خرید این دفتر می توانید از یکی از این راه ها بروید:

ـ  اگر در سیستم ”پی پال” مشترک  هستید ، و یا به سادگی می توانید در آن مشترک شوید. از آن راه می توانید به سادگی هزینه را پرداخت کنید

Paypal (https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/home)

Payment to ”mobedjamshidi@gmail.com”

ـ  و یا اگر بهتر می دانید از راه حساب بانکی پرداخت کنید، که البته هزینه ی انجام این کار شاید خردمندانه نباشد

ـ اگر خود راه دیگری می دانید بگویید تا از آن راه اقدام کنیم

نشانی پستی خود را بدهید و بگویید چند دانه می خواهید تا برایتان فرستاده شود.

بشود تا با هم گامی در راه پیشبرد نیکومنشی در گیتی بردارم.

 

شاد زیوید

در رویه فیس بوک نوشتارهایی دارم که می تواند به آگاهی هایتان بیفزاید. در آنجا می توان در پیوندی یکراست هم بود. می کوشم تا به پرسشهایتان در نخستین زمان شدنی پاسخ گویم

از راه ای میل هم که مانند همیشه می توانید هم پرسش هایتان را در میان بگذارید و هم دیدگاه هایتان را. هر چند پیمان نمی توانم بدهم که در دم پاسخ گویم پن (اما، لیک) در نخستین زمان شدنی چنین خواهم کرد

در این تارنما می توانید بخش هایی دیگر از آگاهی های گوناگون را دریافت دارید

Copyright @ MOBED KAMRAN JAMSHIDI