کاشانه

من کیستم؟

من هم یک بهدینم (یک زرتشتی)، یک ایرانی و یک شهروند گیتی. به این گیتی پای گذارده ام تا خویشکاری ام را در جایگاه یک پیرو راه راستی و درستی به انجام برسانم تا مزدا اهورایم و آفرینش هایش خشنود گردند و گیتی اش آباد و مردمانش شادمان گردند. می باورم و می دانم که چه به تنهایی و چه بهتر، با همیاری و

همازوری دیگر پیروان راه اشا در این کار اهورایی پیروز خواهیم بود

 

از خود و نیاکان و خانواده و کسان خود گفته ام و دیگر نمی خواهم بازگویی کنم پن اگر می خواهید بیشتر بدانید اینجا را ببینید

 

 

 

آگاهی های شایسته

در این بخش برخی از آگاهی های شایسته و بایسته را در زمینه بینش نیک آیینی یا همان دین بهی گذاشته ام تا بهره برده شوند

 

 

 

 

تارنمایی نو

 

تارنمای پیشینم را دگرگون کردم به چند شوند، یک آنکه خواستم کمی شیوه ی گفتگو و سخن را دگرگون کنم و هم آنکه می دانم خوشبختانه هم اندیشان دیگری که از من هم در کار تارنماسازی تواناتر هستند به نیکی پایگاه هایی آگاهی رسان برپا کرده اند که می توان آنها را به خواستاران شناساند تا آگاهی هایشان را افزون کنند و من هم کمی ویژه تر به جستارهایی دیگر بپردازم. در جایی دیگر چند تا از آن تارنماها را نشان خواهم داد

 

دیروز ـ امروز ـ فردا

 

کجا بودیم، کجا هستیم، به کجا می رویم؟

پاسخ تاریخ و نیاکان چیست؟ امروزمان چگونه است؟ فردا را چگونه می خواهیم؟

 

 

به کدام سو و کجا می رویم؟ فردا چگونه خواهد شد؟

و سرانجام با آنچه که امروز هستیم و با گزینش های امروزمان فردایمان را بسازیم، فردایی که از همین یک دم دیگر است تا به زمان بیکرانه

 

 

امروز کجا هستیم؟ چگونه هستیم؟

با آگاهی از گذشته و بنیادمان، و از آن ارجمندتر آگاهی از بوش و هستی مان در جایگاه یک هستی مند اندیش مند و خردمند، آنچه هستیم را بشناسیم، بهبود بخشیم و فروهر خویش را هرچه روشن تر و بالنده تر گردانیم تا هم خود و هم همبودگاه خود را ببالانیم و رساتر گردانیم. این خودشناسی هم تکی باید باشد و هم گروهی و همبودی

دیروز کجا بودیم و چگونه بودیم؟

آگاهی از تاریخ و گذشته یاریمان می کند تا هم ریشه های خود را بشناسیم و هم با ایستادن بر آن ریشه ها و بن ها بنیاد امروز و فردایمان را پی ریخته و سامان آن را شکل دهیم و ساختمانی نیرومند و مانا بر آن استوار کنیم

در رویه فیس بوک نوشتارهایی دارم که می تواند به آگاهی هایتان بیفزاید. در آنجا می توان در پیوندی یکراست هم بود. می کوشم تا به پرسشهایتان در نخستین زمان شدنی پاسخ گویم

از راه ای میل هم که مانند همیشه می توانید هم پرسش هایتان را در میان بگذارید و هم دیدگاه هایتان را. هر چند پیمان نمی توانم بدهم که در دم پاسخ گویم پن (اما، لیک) در نخستین زمان شدنی چنین خواهم کرد

در این تارنما می توانید بخش هایی دیگر از آگاهی های گوناگون را دریافت دارید

Copyright @ MOBED KAMRAN JAMSHIDI